Ansökan om stipendium inom kulturområdet

Läs noga genom stipendievillkoren, som du finner på annan plats på hemsidan. Om du uppfyller kraven är du välkommen att skicka oss en ansökan före den 10:e mars. Du kan ansöka här i pdf-format eller genom att posta ett brev. Adressen är: Berit och Carl-Johan Wettergrens stiftelse c/o Anna Lööf Falkman, Sommarrovägen 10, 652 31 Karlstad. Det senare alternativet är lämpligast om du har många bilagor.

Ansökan ska kompletteras med en kostnadsredovisning/budget som visar behovet av kapital för att genomföra det önskade kunskapslyftet!

Ansök före 10/3

  • Dra filer hit eller
    Max filstorlek: 200 MB.