VÄLKOMMEN TILL BERIT OCH CARL-JOHAN WETTERGRENS STIFTELSE

På den här webbplatsen finner du information om Berit och Carl-Johan Wettergrens stiftelse, vars ändamål är att ge bidrag till, i första hand, utbildning, undervisning och forskning. Här kan du också söka bidrag om du uppfyller stiftelsens krav.

Läs mer om stiftelsen

Bidrag till forskning och utbildning.

Möter din forskning villkoren enligt Bidragspolicyn för att kunna söka bidrag från stiftelsen? Eller arrangerar du utbildning eller står du inför ett eget utbildningsbehov?

Läs mer om bidragspolicy
Ansök före 25/10 2024

Ansök bidrag till forskning

Om du är kvalificerad att söka bidrag till forskning kan du göra din ansökan direkt på webben.

ansök för forskning
Ansök före 25/10 2024

Ansök bidrag till utbildning

Om du är kvalificerad att söka bidrag till utbildning kan du göra din ansökan direkt på webben.

ansök för utbildning
Ansök före 25/10 2024

Stiftelsen utlyser årets Wettergrenstipendium på 200 000 kr för studier inom kultursektorn.

Berit och Carl-Johan Wettergrens stiftelse utlyser för år 2023 ett utbildningsstipendium på max 200 000 kr, att utdelas av stiftelsens styrelse till en eller undantagsvis flera sökande.

ansök för wettergrenstipendium

Så här söker du

1.

Läs igenom ”Bidragspolicy” noga och se om du uppfyller de krav stiftelsen ställer för en ansökan.

2.

Om kraven är uppfyllda så är du välkommen att skriva din ansökan.

3.

Ansökan utformas naturligtvis olika beroende på om du söker för utbildning eller forskning.