Om oss

Berit och Carl-Johan Wettergrens stiftelse bildades 1983.

Wettergrens stiftelse

Berit och Carl-Johan Wettergrens stiftelse bildades 1983. Stiftelsen har sedan dess beviljat drygt 70 mkr i bidrag till allmännyttiga ändamål. Stiftelsen leds av en styrelse, som fattar alla beslut på sina möten i mars/april och oktober/november. I brådskande fall kan beslut fattas också vid andra tillfällen.

Stiftelsen får enligt sina stadgar endast bevilja bidrag till projekt eller person som har anknytning till Värmland.

Styrelsen har bestämt att stiftelsen ska avgränsa sin verksamhet och tar endast emot bidragsansökningar inom följande tre områden. Ansökan inom kulturområdet är av särskilt intresse.

Bidrag till utbildning kan beviljas till institution/organisation som arrangerar utbildning eller undantagsvis till person som söker stöd för postgymnasiala studier och sådana studier som bedrivs vid högskola eller universitet.

Bidrag till forskning kan sökas till vetenskapliga forskningsprojekt, som har anknytning till Värmland.

Utbildningsstipendium inom kulturområdet kan sökas av en yngre person med anknytning till Värmland, som är professionellt verksam inom kulturområdet men brinner för ett kunskapslyft.

Det är viktigt att du läser mer under respektive flik!

Berit & Carl-Johan Wettergrens stiftelse

Carl-Johan Wettergren (1923 -2003) var civilekonom och vigde sitt liv åt skogsindustrin i Värmland. Han arbetade vid Uddeholm AB, Bäckhammars bruk för att till slut hamna på Rottneros AB, först som ekonomidirektör och därefter som VD.

I boken ”Swanboard Ett företags uppgång och fall” författad av Carl-Johan själv upptecknas en spännande industrihistoria som fyllde Carl-Johans liv under perioden 1976-1992.

Bidrag till den värmländska kulturen

1981 blev Carl-Johan Wettergren utsedd till ”Årets värmlänning” för sina insatser i det värmländska näringslivet och det var år 1983, när Carl-Johan fyllde 60 år, som hustrun Berit och Carl-Johan bestämde att de skulle skapa en allmännyttig stiftelse, som fick bära deras namn.

”Eftersom vår förmögenhet främst skapats genom anställdas och egna insatser i Värmland beslöt vi att vid utbetalningar från stiftelsen skulle ändamål inom Värmland prioriteras. Denna stiftelse har under årens lopp gett stor glädje. Vi har kunnat lämna betydande bidrag till olika grenar av den värmländska kulturen”.

Under stiftelsens första trettio år räknar vi med att stiftelsen donerat över 50 mkr, främst inom skogsindustri, medicin, forskning och utbildning. Stiftelsens nuvarande inriktning är vetenskaplig forskning och utbildning med prioritet på kultur.

Vår bidragspolicy

Du kan läsa om vår Bidragspolicy, av vilken framgår våra krav på en bidragssökande till forskning eller utbildning. Under rubriken Så här söker du framgår hur din ansökan ska utformas och under rubriken Din ansökan ser du hur styrelsen behandlar inkomna ansökningar. Du kan också läsa om Styrelsen och under rubriken Dessa stödjer vi, framgår vilka bidragsprojekt som just nu är aktuella.

läs mer om bidragspolicy

Hur du söker

Är du berättigad att söka Utbildningsstipendium inom kulturområdet finns särskilda regler. Ansökningar som uppfyller kraven kan skickas via post eller direkt här på webben.

läs mer om hur du söker