Din ansökan

Så handlägger styrelsen din ansökan.

Behandling av inkomna ansökningar

Stiftelsens styrelse behandlar inkomna ansökningar vid möten två gånger/år, i mars/april månad och oktober/november månad. Alla ansökningar ska vara inkomna senast den datum som angivits på hemsidan för att kunna behandlas.
Ansökningar som inte uppfyller stiftelsens ”Bidragspolicy”, angivna på annan plats, sorteras bort. Övriga ansökningar behandlas vid ovannämnda styrelsemöten.
Information om styrelsens beslut delges skriftligen eller muntligen de sökande, som fått sina ansökningar beviljade.
Sökande som inte fått sina ansökningar beviljade informeras normalt inte. I inget fall lämnar styrelsen motiv till sina avslag.
Bidraget kan betalas ut omgående efter beslut i samråd med den sökande.

Uppföljning av beviljade bidrag.

Den person eller organisation, som beviljats bidrag ska årligen lämna en kortfattad, skriftlig rapport om hur bidraget använts, om ändamålet angivet i ansökan uppfyllts och på vilket sätt bidraget gjort skillnad.

Observera att detta är mycket viktigt!

Övriga frågor?

Vid övriga frågor om ansökningar, hur du ansöker och om vår bidragspolicy tveka inte att höra av dig.

Kontakta oss

Bidragspolicy

Här kan du läsa mer om bidragspolicyn. Våra bidrag skall göra ”skillnad”. Vilket betyder att de bidrar till ett projekt, som utan vår hjälp inte kunnat komma till stånd.

Läs mer om bidragspolicy

Så här söker du

Här kan du läsa mer om hur du gör din ansökan. Ansökan utformas naturligtvis olika beroende på om du söker ett mindre utbildningsstipendium till högskole- eller universitetsutbildning eller om du söker ett större bidrag till t ex forskning.

läs mer om hur du ansöker

Wettergrenstipendium för studier inom kultursektorn.

Berit och Carl-Johan Wettergrens stiftelse utlyser för år 2024 ett utbildningsstipendium på max 200 000 kr, att utdelas av stiftelsens styrelse till en eller undantagsvis flera sökande.

Stipendiets syfte är att ge ett ekonomiskt stöd till en yngre person, yrkesmässigt verksam inom kulturområdet, och därmed bidra till att möjliggöra en fortbildning under en redan inledd och pågående professionell karriär.

läs mer om stipendiet

Gör din ansökan här

Ansök före 25/10 2024

Bidrag till forskning

ansök här
Ansök före 25/10 2024

Bidrag till utbildning

ansök här
Ansök före 25/10 2024

Wettergrensstipendium

ansök här