Ansökan om bidrag till forskning

Kontrollera först noga att du uppfyller kraven angivna under Bidragspolicy.

Ange namn, adress, kontaktperson och telefonnummer.

Presentera ert projekt, som troligen avser forskning på universitet eller en annan institution. Ange målsättningen med projektet och en tidsplan. Beskriv projektets totalkostnad och hur övrig finansiering är ordnad.

Rör projektet en enskild forskare så presentera personen och hans/hennes bakgrund.

Förklara på vilket sätt ett bidrag från stiftelsen kan göra skillnad för möjligheterna att nå uppsatta mål. Har forskningen anknytning till Karlstads universitet ska sökande kontakta HS-fakultetens prodekan. Därefter ska ansökan beviljas av dekanus och rektor, enligt process som beskrivs på universitets intranät.

Ansök nedan i en pdf-fil eller posta ett brev senast den 25/10 2024. Bifoga gärna betyg, referenser eller andra handlingar. Adressen är: Berit och Carl-Johan Wettergrens stiftelse c/o Anna Lööf Falkman, Sommarrovägen 10, 652 31 Karlstad

Glöm inte att projektet och/eller sökande måste ha en anknytning till Värmland. Styrelsens beslut meddelas endast den som fått sitt bidrag beviljat.

Ansök före 25/10 2024

  • Dra filer hit eller
    Max filstorlek: 200 MB.