Ansökan om bidrag till utbildning

Kontrollera först noga att du uppfyller kraven angivna under Bidragspolicy.

Ange namn, adress, kontaktperson och telefonnummer. Presentera ditt projekt som troligen avser utbildning eller undervisning på högskola, universitet eller en annan institution. Ange målsättningen med projektet och en tidsplan. Beskriv projektets totalkostnad och hur övrig finansiering är ordnad. Förklara på vilket sätt ett bidrag från stiftelsen kan göra skillnad för möjligheterna att nå uppsatta mål. Kom ihåg att sökande eller projektet måste ha anknytning till Värmland.

Har forskningen anknytning till Karlstads universitet ska sökande kontakta HS-fakultetens prodekan. Därefter ska ansökan beviljas av dekanus. Närmare information erhålles från HS prodekan.

Ansök nedan i en pdf-fil eller posta ett brev senast den 25/10 2024. Bifoga gärna betyg, referenser eller andra handlingar. Har du omfattande bilagor så posta ett brev. Adressen är: Berit och Carl-Johan Wettergrens stiftelse c/o Anna Lööf Falkman, Sommarrovägen 10, 652 31 Karlstad

OBS! Det tidigare sk Svanskogsbidraget till studerande med rötter i Svanskog är numera avvecklat och går inte längre att söka.

Ansök före 25/10 2024

  • Dra filer hit eller
    Max filstorlek: 200 MB.