Bidragspolicy

Stiftelsen har som ändamål att genom bidrag stödja utbildning och vetenskaplig forskning med anknytning till Värmland.

Våra bidrag skall göra ”skillnad”

Vilket betyder att de bidrar till ett projekt, som utan vår hjälp inte kunnat komma till stånd. Det betyder också att vårt bidrag inte kan vara ett inslag i en ordinarie drift.

Även om det i stiftelsens stadgar är uttryckt annorlunda så är det inte möjligt att söka bidrag till andra ändamål än utbildning och vetenskaplig forskning. Vi stödjer särskilt gärna kulturprojekt i Värmland.

Vårt bidrag kan gärna kombineras med egna insatser eller andra bidragsgivare.

Ansökan ska skickas i Pdf-format.

Särskilda villkor

Särskilda villkor gäller för det sk Wettergrenstipendiet på max 200 000 kr, som kan sökas av de som är professionellt verksamma inom kultur och som vill göra ett kunskapslyft. Läs mer på annan plats.

Styrelsen fattar beslut om bidrag två gånger om året, vanligen i mars/april och i oktober/november.

OBS! Beslut meddelas endast de som fått sina ansökningar beviljade.

Övriga frågor?

Vid övriga frågor om ansökningar, hur du ansöker och om vår bidragspolicy tveka inte att höra av dig.

Kontakta oss

Så här söker du

Här kan du läsa mer om hur du gör din ansökan. Ansökan utformas naturligtvis olika beroende på om du söker ett mindre utbildningsstipendium till högskole- eller universitetsutbildning eller om du söker ett större bidrag till t ex forskning.

Så här söker du

Din ansökan

Här kan du läsa mer om hur styrelsen handlägger din ansökan. Stiftelsens styrelse behandlar inkomna ansökningar vid möten två gånger/år, i mars/april månad och oktober/november månad.

läs mer om din ansökan

Wettergrenstipendium för studier inom kultursektorn.

Berit och Carl-Johan Wettergrens stiftelse utlyser för år 2024 ett utbildningsstipendium på max 200 000 kr, att utdelas av stiftelsens styrelse till en eller undantagsvis flera sökande.

Stipendiets syfte är att ge ett ekonomiskt stöd till en yngre person, yrkesmässigt verksam inom kulturområdet, och därmed bidra till att möjliggöra en fortbildning under en redan inledd och pågående professionell karriär.

läs mer om stipendiet

Gör din ansökan här

Ansök före 25/10 2024

Bidrag till forskning

ansök här
Ansök före 25/10 2024

Bidrag till utbildning

ansök här
Ansök före 25/10 2024

Wettergrenstipendium

ansök här