Så här söker du

Förklara på vilket sätt just ett bidrag från vår stiftelse skulle kunna göra skillnad för dig och ditt projekt.
Ansökan bör vara kortfattad och kan kompletteras med bilagor såsom betyg, referenser mm.

Steg för steg till din ansökan

  1. Läs igenom ”Bidragspolicy” noga och se om du uppfyller de krav stiftelsen ställer för en ansökan.
  2. Om kraven är uppfyllda så är du välkommen att skriva din ansökan här. Du kan också skriva ut den och skicka med post till stiftelsens hemadress som du återfinner på annan plats.
  3. Ansökan utformas naturligtvis olika beroende på om du söker ett mindre utbildningsstipendium till högskole- eller universitetsutbildning eller om du söker ett större bidrag till t ex forskning. Ändamålet med pengarna måste presenteras tydligt liksom den sökande. Ange personliga kvalifikationer, referenser, finansieringsbehov och tidsplan.

Övriga frågor?

Vid övriga frågor om ansökningar, hur du ansöker och om vår bidragspolicy tveka inte att höra av dig.

Kontakta oss

Bidragspolicy

Här kan du läsa mer om bidragspolicyn. Våra bidrag skall göra ”skillnad”. Vilket betyder att de bidrar till ett projekt, som utan vår hjälp inte kunnat komma till stånd.

läs mer om bidragspolicy

Din ansökan

Här kan du läsa mer om hur styrelsen handlägger din ansökan. Stiftelsens styrelse behandlar inkomna ansökningar vid möten två gånger/år, i mars/april månad och oktober/november månad.

läs mer om din ansökan

Wettergrenstipendium för studier inom kultursektorn.

Berit och Carl-Johan Wettergrens stiftelse utlyser för år 2024 ett utbildningsstipendium på max 200 000 kr, att utdelas av stiftelsens styrelse till en eller undantagsvis flera sökande.

Stipendiets syfte är att ge ett ekonomiskt stöd till en yngre person, yrkesmässigt verksam inom kulturområdet, och därmed bidra till att möjliggöra en fortbildning under en redan inledd och pågående professionell karriär.

läs mer om stipendiet

Gör din ansökan här

Ansök före 25/10 2024

Bidrag till forskning

ansök här
Ansök före 25/10 2024

Bidrag till utbildning

ansök här
Ansök före 25/10 2024

Wettergrensstipendium

Ansök här