Personuppgiftspolicy

Hantering av personuppgifter

Innan du skickar in din ansökan till stiftelsen bör du läsa vår Personuppgiftspolicy.

I och med att du skickar ansökan med av oss efterfrågade personuppgifter bekräftar du ditt samtycke till att vi behandlar dina uppgifter i enlighet med vår policy.

Personuppgiftspolicy enligt Dataskyddsförordningen GDPR.

I samband med ansökan till stiftelsen måste du lämna personuppgifter, såsom namn, adress, mailadress, mobilnummer samt i vissa fall personbevis, CV, referenser, inkomstuppgifter. Vi värnar om din integritet. Därför har vi tagit fram den här personuppgiftspolicyn, som beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter, vilka skyldigheter vi har och vilka rättigheter du har.

De uppgifter du lämnat behandlas av styrelsen som underlag för beslut om bidrag. Vi måste bedöma om dina uppgifter uppfyller de krav vi och gällande lagstiftning ställer på din bidragsansökan.

Det är enbart styrelsen fem personer, eventuellt förstärkt med två personer revisor och bankrådgivare, som tar del av dina lämnade uppgifter.

Vi lämnar inte dina uppgifter vidare till tredje part, med mindre vi är skyldiga att göra så enligt lag. Personuppgifterna delas dock med den IT-tjänst vi använder oss av för att kunna ta emot och administrera alla ansökningar.

Personuppgiftsansvarig enligt bestämmelserna i GDPR, Dataskyddsförordningen är styrelsen genom sin ordförande Anna Lööf Falkman. Henne kan du nå på mailadressen: anna.loof.falkman@gmail.com

Vi behandlar dina personuppgifter uteslutande med stöd av ditt samtycke, vilket utgör den lagliga grunden. Du kan när som helst återkalla detta.

När du lämnat personuppgifter till stiftelsen ska du ha rätt att ta del av lämnade uppgifter samt rätta dessa om det uppstått något fel. Du har också rätt att få alla uppgifter raderade.

Lämnade ansökningar med personuppgifter raderas senast tre månader efter behandling på styrelsesammanträde. Undantag gäller för de ansökningar som beviljats. Dessa bevaras under den tid det är påkallat med hänsyn till skattemyndighetens intresse av att granska fattade beslut, dock maximalt 10 år.

Eventuella synpunkter eller klagomål ska lämnas till Datainspektionen, (datainspektionen@datainspektionen.se, telefonnummer: 08-657 61 00).